Magdaléna o.p.s.- Prevence a léčba drogových závislostí - O nás

O nás

Obecně prospěšná společnost Magdaléna je nestátní nezisková organizace, která působí ve Středočeském kraji a v Praze a poskytuje ucelený systém zdravotních a sociálních služeb v oblasti prevence a léčby různých typů závislostí.

Poslání  

Posláním společnosti je poskytovat účinnou pomoc osobám závislým na návykových látkách a rovněž všem jednotlivcům i sociálním skupinám tímto jevem ohroženým. Za tímto účelem zřizujeme a provozujeme síť strukturovaných a funkčně provázaných programů. 


V jejich rámci nabízíme klientům širokou škálu služeb a vysokou míru podpory, které pružně a cíleně reagují na individuální potřeby každého z nich. Tím se snažíme zlepšit kvalitu života našich klientů, aby mohli v maximální možné míře vést a rozvíjet běžný způsob života a důstojně se začlenit do společnosti. Současně minimalizujeme zdravotní a sociální rizika spojená s užíváním návykových látek a chráníme společnost před jejich možnými negativními důsledky a dopady.

Naše služby se zaměřují na několik oblastí: prevenci rizikového chování dětí a mládeže, snižování rizik spojených s užíváním návykových látek, léčbu různých typů závislostí, následnou péči o absolventy léčby a také na vzdělávání.


Areál na Včelníku

Sídlem společnosti Magdaléna, terapeutické komunity a také programu pro klenty s duální diagnózou je výjimečný areál na Včelníku.

NA PRAHU BRDSKÝCH KOPCŮ, NA DOHLED OD PRAHY
Lokalita na Včelníku se nachází mezi obcemi Mníšek pod Brdy a Nová Ves pod Pleší, na rozhraní Prahy-západ a Středočeského kraje, přibližně 20 km od hlavního města. Nejvyšší bod je ve výšce 491 m.n.n.

VOJENSKÁ MINULOST
Areál, který Magdaléna od roku 1997 využívá, byl původně základnou protiletadlové raketové obrany (16.PLRO). Podle dostupných zdrojů byl vybudován spolu s dalšími podobnými základnami v rámci 3. etapy budování těchto zařízení v letech 1973-1985, náležel do sestavy pražské 71. protiletadlové raketové brigády a byl vyzbrojen protiletadlovými raketovými komplety S-125 (přečtěte si více).

Rokem 1989 a koncem studené války ztratila zařízení a základny jako ta na Včelníku smysl. Když byla v listopadu roku 1997 paní Marií Kaplanovou a městem Mníšek pod Brdy založena obecně prospěšná společnost Magdaléna, dostala výjimečnou možnost využít právě prostor bývalé vojenské základny na Včelníku za účelem poskytování léčebně resocializačního programu pro osoby závislé na návykových látkách. Provoz terapeutické komunity pro 13 klientů byl zahájen 1. prosince 1998. Původně kasárenská budova byla zrekonstruována pro provoz komunity a další z objektů byl přebudován pro farmu k pracovní terapii. Další rekonstrukce následovaly v příštích letech a v roce 2005 byly budovy v areálu oficiálně předány Ministerstvem obrany ČR do vlastnictví společnosti Magdaléna.

Areál o rozloze 14 ha nyní slouží nejen jako sídlo společnosti, ale především pro potřeby terapeutické komunity. Prostory jsou funkčně využity tak, aby co nejlépe sloužily svému účelu. V hlavní budově jsou pokoje pro 14 klientů terapeutické komunity, veškeré zázemí včetně kuchyně, jídelny a prostor pro potřeby terapie. Součástí areálu je pak farma s chovem hospodářských zvířat. Někdejší bunkry mají již zcela mírové vyiužití: v jednom z nich se každoročně koná Kulturfest – festival terapeutických komunit z celé České republiky, který je jedinou akcí svého druhu v Evropě. V dalším z bunkrů se pěstují houby shitake, jiný slouží jako sklad sena a dalšího krmiva pro zvířata chovaná na farmě.