Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež MeziČas Benešov je součástí Centra primární prevence Magdaléna. Je registrovanou sociální službou ve smyslu zákona o sociálních službách. 

Poslání NZDM

 

 • podporovat zdravý rozvoj dětí a dospívajících z Benešova a okolí,
 • předcházet jejich rizikovému chování či minimalizovat jeho dopady

 

Co MeziČas nabízí: 

 

 • poradenství, pomoc při řešení krizových situací
 • doprovod do různých institucí
 • doučování
 • výchovně-vzdělávací aktivity, přednášky na aktuální témata
 • volnočasové aktivity

 

Komu je NZDM určeno: dětem a mládeži ve věku 9 až 26 let 

- děti a mladí lidé 9 - 20 mají možnost vstupu do klubu

- mladí lidé ve věku 20 - 26 mohou požádat o individuální konzultace

 

Principy našich služeb

 

 • nízkoprahovost
 • anonymita
 • bezplatnost
 • dobrovolnost
 • kontinuita, návaznost

 

Otevírací doba:

Pondělí - čtvrtek 13.00 - 18:00 - od 13.00 do 16.00 pro věkovou kategorii 9 - 20 let, 16.00 - 18.00 pro věkovou kategorii 14 - 20 let

Pátek - zavřeno, individuální konzultace

 

Ke stažení:

Leták pro rodiče a školy

Leták pro děti

Leták NZDM