Magdaléna o.p.s.- Prevence a léčba drogových závislostí - Ambulantní léčba

Vzhledem k aktuální situaci koronavirové nákazy prosíme všechny naše klienty o dodržování základních pravidel, které nám umožní osobní konzultace.

Více informací naleznete ZDE

Ambulantní léčba

Magdaléna provozuje 3 adiktologické ambulance, které poskytují pomoc závisilým a jejich blízkým. Ambulantní léčba je vhodná pro všechny, komu návykové chování přináší potíže, pro závislé, kteří nemohou nebo prozatím nechtějí opustit své stávající sociální vazby (např. přerušit zaměstnání) a nastoupit residenční léčbu, pro abstinující absolventy jakéhokoli typu léčby, nebo pro ty, kteří prozatím nejsou rozhodnuti, co potřebují a hledají radu. V neposlední řadě je také formou podpory rodinných příslušníků závislých. Služby poskytujeme osobám starším 15-ti let.

Cíle programu:

 • minimalizace zdravotních a sociálních rizik návykového chování; dobrá psychická a fyzická kondice klienta
 • psychická, tělesná a sociální stabilizace klientů; osvojení zdravých psychosociálních návyků
 • léčba směrem k abstinenci a prevence relapsu a schopnosti řešení krizových situací
 • zlepšení kvality života, podpora zdravého životního stylu a osobní rozvoj, přijetí plné odpovědnosti za sebe sama

Adiktologická ambulance Praha

Adiktologická ambulance Beroun 

Adiktologická ambulance Příbram


Adiktologická ambulance Praha-Podolí je primárně zaměřena na léčbu návykových nemocí klientů a poskytování následné péče klientům, kteří abstinují (ať již v souvislosti s ambulantní či ústavní léčbou). Další oblastí je práce s blízkými závislých (rodiče, partneři apod.).Komu jsou určeny služby adiktologické ambulance: Osobám starším 15 let — závislým na legálních i nelegálních návykových látkách, alkoholu či návykových aktivitách (gamblingu, hazardní hře) — abstinujícím i aktivně užívajícím návykové látky — s dostatečně silnou motivací k abstinenci — s podpůrným sociálním zázemím a schopností sebekontroly — klientům, u nichž je závislost komplikována dalším duševním onemocněním — jejich rodinám a blízkým.

Nabízené služby:

 • individuální konzultace a spolupráce s garantem
 • individuální psychoterapie
 • doléčovací skupina
 • krizová intervence (osobní i telefonická)
 • sociální a právní poradenství, informační služby
 • rodinná a párová terapie a poradenství
 • konzultace s psychiatrem
 • prevence relapsu
 • podpora a poradenství pro blízké závislých
 • testy na přítomnost návykových látek z moči
 • rapid testy na infekční onemocnění (HIV, HVC, HVB, syfilis)
 • Služby jsou klientům poskytovány bezplatně. 
  

Ordinační hodiny:

Po - Čt 10.00 - 18.00

Pá 10.00 - 13.00

 

tel.: 739 639 119


Adiktologická ambulance Magdaléna – Podolí má uzavřeny smlouvy s těmito pojišťovnami: VZP, ZP MV, ČPZP, Zaměstnanecká pojišťovna škoda, Voj. ZP.


Adiktologická ambulance Beroun je primárně zaměřena na léčbu návykových nemocí klientů a poskytování následné péče klientům, kteří abstinují (ať již v souvislosti s ambulantní či ústavní léčbou). Další oblastí je práce s blízkými závislých (rodiče, partneři apod.).

Program je určen pro: uživatele legálních návykových látek, jako jsou alkohol a léky - uživatele nelegálních návykových látek, včetně příležitostných uživatelů a experimentátorů - závislé na návykovém chování – gambling, internet apod - rodinné příslušníky, partnery, přátele a blízké závislých či problémových uživatelů

Nabízené služby:

 • poradenské a informační služby v souvislosti se závislostí a její léčbou
 • individuální terapie
 • práce s rodinou
 • podpora a poradenství pro blízké závislých
 • prevence relapsu a doléčování
 • krizová intervence
 • sociální poradenství
 • testy na přítomnost návykových látek z moči
 • rapid testy na infekční onemocnění (HIV, HVC, HVB, Syfilis)

Služby jsou klientům poskytovány bezplatně.

Ordinační hodiny:
Po – Pá 8 - 16 h

tel. č.: 736 665 344

adresa: Havlíčkova 1732, 266 01, Beroun

Aditktologická ambulance Magdaléna – Beroun má uzavřené smlouvy s těmito pojišťovnami: VZP, ZPMV, ČPZP, Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, Voj. ZP


 

Adiktologická ambulance Příbram je stejně jako další ambulance zaměřena na léčbu návykových nemocí klientů a poskytování následné péče klientům, kteří abstinují - ať již v souvislosti s ambulantní či ústavní léčbou. Další oblastí je práce s blízkými závislých - rodiče, partneři apod.

Program je určen pro: uživatele legálních návykových látek, jako jsou alkohol a léky - uživatele nelegálních návykových látek, včetně příležitostných uživatelů a experimentátorů - závislé na návykovém chování – gambling, internet apod - rodinné příslušníky, partnery, přátele a blízké závislých či problémových uživatelů

Nabízené služby:

 • poradenské a informační služby v souvislosti se závislostí a její léčbou
 • individuální terapie
 • práce s rodinou
 • podpora a poradenství pro blízké závislých
 • prevence relapsu a doléčování
 • krizová intervence
 • sociální poradenství
 • testy na přítomnost návykových látek z moči
 • rapid testy na infekční onemocnění (HIV, HVC, HVB, Syfilis)

Služby jsou klientům poskytovány bezplatně.

Ordinační hodiny:

PO 9 -16
ST  9-16
ČT  9-16
PÁ  9-13

Kontakt:

tel.: 739 612 018, 735 171 883 

Adiktologická ambulance Magdaléna – Příbram

 

 

 

Nadále úzce spolupracujeme také s psychiatrickou AT ambulancí v Mníšku pod Brdy. Od 1. 2. 2017 je jejím zřizovatelem ADIKTOLOGICKÉ CENTRUM, s.r.o.

Psychiatrická ambulance Mníšek pod Brdy poskytuje léčebnou péči orientovanou na abstinující osoby s anamnézou závislosti na návykových látkách i na jejich doléčování, a to s ohledem na umístění tohoto zdravotnického zařízení v areálu terapeutické komunity Magdaléna na Včeníku.

 
Ambulance poskytuje kromě psychiatrických služeb také služby poradenské v oblasti závislostí, sociální poradenství a psychoterapeutickou podporu. Pracujeme jak s klienty trpícími závislostí, tak s klienty, u nichž je závislost komplikována další psychickou poruchou a také s jejich rodinami a blízkými.

Tým ambulance tvoří psychiatr a sestra, která má psychoterapeutický výcvik a poskytuje sociální poradenství.
  

Ordinační hodiny:
Po 8.00 - 18.00
 St 14.00 - 19.00 
Čt 14.00 - 19.00 

Telefonické konzultace:
Po, St, Pá 8.00 - 9.00
Návštěva v ambulanci je možná pouze po předchozím telefonickém objednání.

Psychiatrické AT ambulance mají uzavřené smlouvy o poskytování zdravotní péče s hlavními zdravotními pojišťovnami:
 VZP, ZPMV, Voj. ZP, OZP, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna.

 

Ke stažení: Leták Ambulantní léčba