Magdaléna o.p.s.- Prevence a léčba drogových závislostí - Test pro identifikaci poruch působených užíváním alkoholu