Magdaléna o.p.s.- Prevence a léčba drogových závislostí - Pro odborníky a studenty

Stáže v Centrech adiktologických služeb

Stáže jsou určeny především: 

 • kolegům pracujícím v pomáhajících profesích,
 • studentům vyšších odborných a vysokých škol humanitního, sociálního, zdravotního zaměření

Co může očekávat stážista:

 • seznámení se strukturou organizace a jejími programy
 • podrobné informace o poskytovaných službách
 • seznámení se specifickým přístupem v práci s cílovou skupinou v nízkoprahových službách (kontaktní a poradenské služby, terénní programy)
 • možnost kontaktu s uživateli služeb a pracovníky zařízení

Co očekáváme od stážistů:

 • mlčenlivost
 • spolehlivost, samostatnost, vstřícnost
 • respekt k možnostem pracoviště a hlavně k uživatelům služeb
 • držení si vlastních hranic
 • zpětnou vazbu – reflexi po skončení stáže (v písemné podobě)
 • zájem o komunikaci s uživateli služeb

Základní informace o stážích:

Doba stáže je stanovena dle dohody se stážistou.

Minimální délka stáže je 2 pracovní dny a je zpoplatněna částkou 1 000 Kč.

Dlouhodobá stáž/praxe trvá minimálně 80 hodin, přičemž stážista u nás stráví alespoň 2 dny v týdnu (12 hodin), a to minimálně po dobu 6 týdnů, maximálně po dobu 5 měsíců. Dlouhodobá stáž/praxe je zpoplatněna částkou 1 000 Kč.

Počet stážistů je omezen provozní kapacitou jednotlivého programu.

 

Pro bližší informace kontaktujte vedoucí příslušné služby – pro CAS Příbram Mgr. Hana Vavřincová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., pro CAS Benešov Mgr. Michaela Hamáčková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Stáž v terapeutické komunitě Magdaléna

Stáže v terapeutické komunitě Magdaléna jsou určeny především kolegům pracujícím v oboru, dále pak studentům vysokých a vyšších odborných škol, jejichž obor souvisí s péčí o závislé. Termín je vhodné dohodnout přibližně 4 měsíce předem. 

Jak stáž probíhá

Stáž mívá dvě části a je žádoucí, aby na sebe obě tyto části navazovaly:

 

I. část - tzv. klientská

První 3 dny se stážista účastní programu s klienty (terapeutické skupiny, práce, volnočasové aktivity ap.) - cílem je vidět fungovaní programu "zevnitř" a zažít, co léčba v komunitě obnáší. 

 

II. část - stáž v terapeutickém týmu

 

Další 2 dny pak stáž probíhá v terapeutickém týmu (účast na poradách, seznámení se s vedením dokumentace, možnost ptát se a hovořit o fungování a vedení komunity ap.). Stáž začíná v pondělí v 8:00 a končí v pátek kolem 17:00. 

 

Pro další informace a domluvení termínu kontaktujte Bc. Martina Strnada - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Organizační pokyny pro stážisty TK Magdaléna

 

Stáž ve službách následné péče

Stáž v programu pro klienty s duševním onemocněním (duální diagnóza - CHRPA)

Stáž je určena především pro studenty pomáhajících profesí a pro kolegy z oboru. Probíhá pobytovou formou. Začíná v pondělí ráno v 8:00 a končí v pátek v 16:00. Stážista se během ní účastní jak programu pro klienty (pracovní terapie, skupinová a individuální terapie, skupina DBT, prevence relapsu ad.), tak porad a rozhovorů s terapeuty. Poslední den je mu potom ponechám čas na napsání reflexe proběhlé stáže. Nabízíme také půlenou stáž s DC Podolí - viz níže.

V případě zájmu o stáž nebo zjištění více informací kontaktujte Mgr. Petra Buchtu (CHRPA, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 739 634 988).

Stáž v DC Podolí

Tzv. půlená stáž. Stážista absolvuje stáž jak v DC Podolí (dvoutýdenní účast na programu doléčovacího centra převážně ve večerních hodinách – prevence relapsu, bytová skupina, dynamická skupina ad.), tak na CHRPĚ (dva dny v programu pro klienty s duální diagnózou). Na závěr je stážistovi ponechán jeden de na napsání reflexe. Celková dotace je 40 hodin.

V případě zájmu o stáž nebo zjištění více informací kontaktujte Mgr. Petra Buchtu (CHRPA, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 739 634 988) a Mgr. Martina Šimečka (DC Podolí, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 776 250 223).